schoudercom

griezelweek

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar "Gruwelijk eng". In onze groep hebben we de week afgesloten met het eten van "afgehakte vingerkootjes met bloed", met een lijk in de klas en een deksel die steeds met een harde klap dicht viel, een heel eng toneelstukje, enz. Natuurlijk kwam ook bij ons de inspecteur en gelukkig was onze klas ook griezelig genoeg.  Wij boffen dit jaar, want wij mogen nu zelfs in groep 8 nog mee op schoolreisje.

             
         
      

Groep 8A heet dit schooljaar De Vossen.
Ze zitten in lokaal 13.

Lees hier de kennismakingsbrief

Meer informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs