schoudercom
Informatie fusie

Informatie fusie

20-03-2020
Onze scholen willen per 1 augustus 2020 fuseren tot één nieuwe samenwerkingsschool.
In het proces naar de fusie toe zijn  informatieavonden, inloopmomenten, werkgroepbijeenkomsten en gespreksavonden georganiseerd. Hierbij zijn zowel teamleden als ouders betrokken geweest.
Regelmatig zijn er nieuwsbrieven naar ouders gestuurd om ze te informeren over alle ontwikkelingen.
In deze informatiebrief vindt u informatie over de aanleiding tot de fusie, het onderwijsconcept en de identiteit van de samenwerkingsschool.