schoudercom

Ervarings Gericht Onderwijs


Het Ervarings Gericht Onderwijs (E.G.O.) is een onderwijsconcept dat ontwikkeld is door Prof. Ferre Laevers in Leuven (België).

Na langdurige experimenten in de onderbouw, werken we sinds een jaar of 10 ook in de bovenbouw volgens dit concept.
In de praktijk blijkt het zeer adaptief en geeft het antwoorden op vragen die in de wet op het basisonderwijs staan geformuleerd.
E.G.O. biedt onze school een duidelijke structuur, waar ruimte is voor meer plezier en écht leren.