schoudercom
Oudervereniging
De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders van onze school. Ouders/verzorgers worden bij inschrijving van hun kind op basisschool  "de Vosseschans" automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging is lid van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging(NKO).
Het bestuur van de oudervereniging behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en organiseert samen met het team allerlei activiteiten zoals o.a.:
Kerst
Sinterklaas
Paasviering
Schoolreisjes en excursies
Ook organiseert de OV de jaarlijkse Meesters- en Juffendag en regelt zij 4 keer per jaar de schoonmaakavonden.
Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar met de hele groep.
De vergaderdata worden vermeld in "De Mededelingen". Verder organiseert zij 1 keer per schooljaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle ouders een uitnodiging ontvangen.
Voor het organiseren van de activiteiten vraagt de oudervereniging aan haar leden een bijdrage, te weten de ouderbijdrage. De leden van het bestuur van de oudervereniging worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 3 jaar.

Het bestuur van de oudervereniging (2018-2019) bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Paula Könst
Secretaris: Esther van der Salm
Penningmeester: Eva Rodenburg
Leden:
Antoinet van der Hoorn, Saskia Keijzer, Bianca Heuzen, Petra Pieterse, Ingeborg Blom, Kim van Veen, Melanie Hoogervorst, Fannie Granneman, Debbie van der Veldt, Nanda Beckers en Tony Vork, Judy Joore.