schoudercom
Klik hier voor extra informatie

De drie basisscholen in Ter Aar ( Het Kompas, De Vosseschans en De Fontein) zijn sinds schooljaar 2015/2016 op zoek gegaan naar verbinding en samenwerking. Dat heeft geleid tot het gezamenlijk willen ontwikkelen van één integraal onderwijsconcept met als doel onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent.
Onze collectieve ambitie in onderwijs luidt: "Goed onderwijs voor ieder kind!" We willen kinderen een stevige basis meegeven om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar sociale en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving.
Dat is waar we als één basisschool voor willen gaan, op weg naar het toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) in Ter Aar. Voor dit IKC staat een gezamenlijke nieuwbouw gepland, die naar verwachting juni 2021 opgeleverd zal worden.
Per 1 augustus zullen wij fuseren tot Samenwerkingsschool. Op onze website onder het kopje "Samen Scholen in IKC Ter Aar" vindt u o.a. de nieuwsbrieven, verslagen van ouderavonden, presentaties met informatie over het Samen Scholen proces.
Uiteraard kunt u op alle drie de scholen terecht voor een informatief gesprek.
Met behulp van het aanmeldformulier kunt u uw kind(eren) aanmelden. Dit aanmeldformulier kan bij Het Kompas, De Fontein of De Vosseschans worden ingeleverd.
U ontvangt een bevestiging van aanmelding.
Ongeveer drie maanden van tevoren ontvangt u het inschrijvingsformulier en wordt aangegeven wanneer en op welke locatie uw kind zal starten.

U kunt altijd contact opnemen voor een gesprek of bezoek aan onze school.

Verder vindt u allerlei informatie op deze website. Klik hieronder op de omschrijving en u komt terecht bij de bijbehorende documenten:

Aanmeldingsformulier
Schoolgids 2019-2020
Schoolplan 2015-2019
Vakantierooster 2019-2020
Oudervereniging
Medezeggenschapsraad