schoudercom
Op school is het gebruik van sociale media zoals Facebook en Whatsapp niet toegestaan, maar thuis ligt dit anders.
Wel leren we de kinderen op een verantwoorde manier om te gaan met de pc en Internet.
Wij hanteren een protocol waarin staat beschreven hoe zij de pc en het Internet mogen gebruiken en wat niet is toegestaan.
Wij brengen ook de werking van de sociale media onder de aandacht en wat de voor- en nadelen daarvan kunnen zijn.
Toch blijkt dat veel kinderen en ouders niet op de hoogte zijn van de gevolgen van het gebruik van sociale media. Het is leuk en interessant om jezelf te presenteren via Internet, maar vaak realiseert men zich niet dat er veel meer informatie beschikbaar komt dan misschien wenselijk is.
Het maken van digitale vrienden, het reageren op berichten, het plaatsen van foto's.... alles wordt wereldwijd verspreid!
Helaas zien sommige gebruikers deze media ook als manier om te pesten, een laffe manier om een ander pijn te doen.

Ons advies is vooral: Niet verbieden, maar deelgenoot worden!

Kijk eens mee met uw kind, laat hem of haar de mogelijkheden en daarbij ook de nadelen zien.
Duik zelf in de wereld van de sociale media.

Laten we ook deze verantwoordelijkheid samen dragen!
 

Via onderstaande links kunt u meer informatie opvragen het gebruik van de pc en Internet: 

www.mijnkindonline.nl
http://www.surfsafe.nl/
http://www.pestweb.nl
http://www.ouders.nl
http://www.mijndigitalewereld.nl
www.veiligonline.info
www.filternet.nl
www.oudersvannu.nl
www.veiliginternetten.nl

Veilig internet protocol WIJ de Venen