schoudercom
In Ter Aar wordt al enkele jaren gesproken over nieuwbouw, nieuwe scholen, brede school, integraal
kindcentrum, samenwerking, locatie, etc. De gemeente Nieuwkoop heeft, voorjaar 2015, een locatie
vastgesteld voor de nieuwbouw van drie basisscholen in Ter Aar.
De drie schoolbesturen, Stichting WIJ de Venen en Morgenwijzer hebben in juni 2015
het initiatief genomen om een inhoudelijke verkenning te (laten) doen. Deze verkenning moet inzicht
bieden in de wensen en mogelijkheden van een mogelijke samenwerking tussen betrokken
basisscholen en een mogelijk samengaan in een Integraal Kind Centrum Ter Aar. De schoolbesturen
hebben daarom het bureau Connecto opdracht gegeven een traject van verkenning (onderzoek) en
samenwerking (inhoudelijk) uit te voeren onder ouders, professionals, leiders en partners van de drie
basisscholen: De Vosseschans, De Fontein en Het Kompas. Daarnaast is Connecto gevraagd
adviezen en inzichten aan te leveren, die direct input bieden voor het nog op te starten gemeentelijke
traject voor nieuwbouw.
Inmiddels zijn er al verschillende bijeenkomsten geweest waarin alle partners (schoolteams, ouders, besturen, gemeente) participeren.
De verwachting is dat het IKC per schooljaar 2021-2022 de deuren zal openen.


Middels onderstaande nieuwsbrieven willen we iedereen die geïnteresseerd is op de hoogte houden.
De nieuwste ontwikkelingen en documenten staan bovenaan:


Nieuwsbrief juni 2019
Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief mei 2018
Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief november 2016
Nieuwsbrief mei 2016
Nieuwsbrief januari 2016
Nieuwsbrief november 2015

Eerst presentatie oktober 2016