schoudercom

Onderwijsplannen

"Zo min mogelijk administratie, zoveel mogelijk betekenis"

Tot vorig schooljaar stelden de leerkrachten groeps- en hulplannen op voor kinderen die extra ondersteuning nodig hadden op bepaalde vakgebieden.
We vervangen de hulp- en groepsplannen in groep 1 t/m 8 door onderwijsplannen waarin afspraken over aanpassingen in het onderwijsaanbod (wat doen we, hoe doen we het en wanneer) op groeps- en leerling niveau staan. Deze aanpassingen gelden in principe voor de duur van een halfjaar.
Voor kinderen waarbij sprake zou kunnen zijn van dyslexie stellen we nog wel individuele plannen om, deze zijn namelijk nodig wanneer er een aanvraag gedaan moet worden voor een dyslexieonderzoek.
In de onderwijsplannen staan per vakgebied afspraken over de manier waarop het onderwijs passend wordt gemaakt. Het is dé standaard die voor alle leerkrachten en voor alle groepen geldt.
Deze manier van werken is effectiever, de leerkracht is minder met administreren bezig en meer met de uitvoering. Daarnaast is er ook meer sprake van een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod.

lees hier meer over deze werkwijze...…

Hieronder de documenten waar in de toelichting "Werkwijze Onderwijsplannen" naar verwezen wordt:
Onderwijsplan Taal groep 1-2
Onderwijsplan Rekenen groep 1-2
Onderwijsplan Rekenen groep 3
Onderwijsplan Rekenen groep 4 t/m 8
Onderwijsplan Spelling groep 3
Onderwijsplan Spelling groep 4 t/m 8
Onderwijsplan Begrijpend lezen groep 5 t/m 8
Onderwijsplan Technisch lezen groep 3
Onderwijsplan Technisch lezen groep 4 t/m 8

Toetskalender schooljaar 2018-2019